هتل‌های زنجیره‌ای اقتصادی در تهران با ضمانت قیمت و کیفیت

زودروم یک تخته / سینگل/ پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم دو تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم دو تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم سه تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
3 نفر
هرشب 110,000تومان
هرشب 95,000تومان

زودروم دو تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم دو تخته / توئین

تهران، میدان امام خمینی
2 نفر
هرشب 250,000تومان
هرشب 150,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، میدان امام خمینی
1 نفر
هرشب 105,000تومان
هرشب 89,000تومان

زودروم دو تخته / دبل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
2 نفر
هرشب 125,000تومان
هرشب 109,000تومان

زودروم دو تخته / دبل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
2 نفر
هرشب 125,000تومان
هرشب 109,000تومان

زودروم دو تخته / دبل / هتل

تهران، طالقانی
2 نفر
هرشب 220,000تومان
هرشب 190,000تومان

زودروم پنج تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
5 نفر
هرشب 140,000تومان
هرشب 119,000تومان

زودروم دو تخته / توئین/پنجره رو به بیرون / مهمانپذیر

تهران، میدان امام خمینی
2 نفر
هرشب 125,000تومان
هرشب 115,000تومان