شرایط و قوانین

شما می‌توانید پیش از اینکه زودروم خود را تحویل بگیرید آن را بصورت رایگان کنسل کنید. چنانچه زودروم را تحویل گرفتید، امکان کنسلی وجود ندارد.

تاریخ آخرین تغییرات: اسفند 96