اقامتگاه های اجاره ای مبله در تهران

زودروم 4 تخته / سینگل / هتل

تهران، مفتح
4 نفر
هرشب 500,000تومان
هرشب عادی 320,000تومان

زودروم 5 تخته / دبل / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
5 نفر
هرشب 280,000تومان
هرشب عادی 245,000تومان