اجاره روزانه اقامتگاه مبله در سراسر کشور

زودروم 5 تخته / دبل / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
5 نفر
هرشب 280,000تومان
هرشب عادی 245,000تومان

زودروم 4 تخته / سینگل / هتل

تهران، مفتح
4 نفر
هرشب 500,000تومان
هرشب عادی 320,000تومان

زودروم 5 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
5 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 3 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
3 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 7 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
7 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 4 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
4 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان